This project is financed by the Lithuanian Council for Culture.
Projektą finansuoja Lietuvos Kultūros Taryba.

Six years ago, I graduated from a photography school and did my internship at Micamera Lens Art Space in Milan. Not sure why that was my choice when I perfectly had the possibility to go to work for a photographer and make myself sure to have a job as a photographer’s assistant in the near future. Anyway, there was something that attracted me deeply in the photobook world. It felt a very intimate experience. For me that was undiscovered land. I was already used to buy photography books since forever, but the books that I found at Micamera were different. It was such a different selection of books. Flavio was the person that introduced me to that world. He’s the one that searches for the most extraordinary photobooks, rare books. He was the one that made me touch the paper and question the print quality, the sequence etc. I dreamed since then to make my first photobook dummy, but it took me years to finally understand what kind of project I wanted to work with and to carefully observe what was happening in the field throughout the years.  

Photobook dummy is a term used in the photobook field to describe a first version of a handmade book that is on its verge to improve and transform. When I first showed my first photobook dummy to one of my friends, she referred to it as ‘’an album’’. Well, this is the first thing people don’t know about photobooks. Photobooks are not photo albums. They are not a collection of the best photographs printed on a nice paper with a nice cover. Photobooks are projects, languages, ideas that come with a message. They are visual performances. Photobook is like a category in itself that stands besides albums, catalogues, and monographs. 

What makes a photobook so special is that it becomes an “object photobook”. What I mean by that is that there is no linear way of reading it, most of the time there is no text at all. The reader needs to follow the signs. The thread can be photographs but it can also be colors, layout, etc. The stories can be told in many, many ways and that’s the beauty of photobooks. Technically speaking the size of the book, weight, the way how pages turn, the feel of the paper, font, cover, binding choices- everything matters and everything itself sends a message to its reader. In that way we are influenced of how we perceive it just by holding it in our hands.   

For 3 years now I’ve been working on my photobook project Sausra. It’s a long journey sorting things out since the photobook world is rather small. There are no manuals, no explanations how to do it. I guess everybody finds his own way. In this blog I’m going to share my way of creating a photobook and some tips I discovered along the way. 

Bon voyage!   

Kas yra Photobook?

Prieš šešerius metus baigiau fotografijos mokyklą ir stažavausi „Micamera Lens Art Space“ Milane. Negalėčiau tiksliai pasakyti, kodėl pasirinkau būtent šią vietą stažuotei – juk turėjau puikių galimybių įsidarbinti fotografų studijose ir tokiu būdu užsitikrinti, jog jau artimiausioje ateityje galėčiau dirbti fotografo padėjėja. Šiaip ar taip, fotoknygų pasaulis mane tiesiog įtraukė. Tai buvo labai intymi patirtis. Man tai buvo dar neatrasta žemė. Nepaisant to, kad fotoknygomis domėjausi jau kurį laiką, tačiau fotografijos knygos, kurias atradau „Micamera“, buvo kitokios. Tai buvo visiškai kita patirtis. Flavio buvo tas žmogus, kuris mane supažindino su šiuo stebuklingu pasauliu. Jis ieškojo pačių neįprasčiausių, retų fotografijos knygų. Jis buvo tas, kuris išmokė mane liesti popierių ir ieškoti geriausios spausdinimo kokybės, fotografijų sekos. Nuo tada svajojau parengti savo pirmąjį fotografijos knygos maketą, visgi man prireikė daugelio metų, kol galiausiai supratau, su kokiu projektu norėjau dirbti. Visą tą laiką atidžiai stebėjau, kas vyksta šioje srityje. 

„Photobook dummy“ (kitaip fotografijos knygos maketas) yra terminas, naudojamas fotografijos knygų kūrimo srityje, apibūdinantis pirmąją rankų darbo knygos versiją, kuri netrukus bus tobulinama ir, atitinkamai, keisis. Kai pirmą kartą vienai draugei parodžiau savo pirmąjį fotografijos knygos maketą, ji jį pavadino „albumu“. Na, dažnai žmonės klysta taip galvodami. Fotografijos knygos apie kurias kalba (Photobooks) nėra fotografijų albumai. Tai nėra geriausių fotografijų kolekcija, atspausdinta ant gražaus popieriaus knygoje su gražiu viršeliu. Photobooks – tai projektai, kalbos, idėjos, kurios siunčia žinią. Tai yra vizualūs performansai. Photobooks yra tarsi atskira kategorija – greta albumų, katalogų ir monografijų. 

Taigi kuo ši knygų rūšis yra tokia ypatinga, kad tampa „savarankišku objektu – photobook“? Juk tokios knygos neįmanoma „skaityti“ įprastu linijiniu būdu, o teksto dažniausiai išvis nėra. Skaitytojas (žiūrovas) turi stebėti ženklus. Knygos gijomis gali būti fotografijos, tačiau taip pat tai gali būti spalvos, fotografijų išdėstymas ir t. t. Istorijos gali būti pasakojamos įvairiausiais būdais – būtent tai ir yra tikrasis šių knygų grožis. Techniškai kalbant, knygos dydis, svoris, tai, kaip verčiami puslapiai, popieriaus tekstūra, šriftas, viršelis, būtini pasirenkami aspektai – viskas yra svarbu ir viskas siunčia žinią žiūrovui. Tokiu būdu mus veikia rankose laikoma fotoknyga.  

Jau trejus metus kuriu savo fotografijos knygos projektą „Sausra“. Tai ilga kelionė, reikalaujanti daug pastangų sprendžiant įvairius klausimus, nes photobook sritis yra gana nišinė. Nėra instrukcijų, paaiškinimų, kaip kurti fotografijos knygos maketą. Manau, kiekvienas randa savo kelią. Šiame tinklaraštyje aš papasakosiu, kaip man sekasi kurti savo fotografijos knygą bei pasidalinsiu keliais patarimais, kuriuos atradau šio proceso metu.

Bon voyage!